So sánh sản phẩm
#

Thiết bị truyền hình NEWTEK

 • Bộ TriCaster 460 Advanced và Bộ 3Play 425Bộ TriCaster 460 Advanced và Bộ 3Play 425
  TriCaster 460 Advanced là bộ hệ thống sản xuất video đa mục đích có quy mô nhỏ hơn cho các giá đỡ và thiết bị di động. Từ các chương trình trực tiếp và các chương trình có yêu cầu cao đều có thể được đáp ứng và màn hình thứ hai có thể tạo ra các sản phẩm đa nền tảng để mở ra nhiều cơ hội doanh thu hơn và mở rộng thương hiệu của bạn.
  Bộ TriCaster 460 Advanced của chúng tôi chưa bao gồm phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng)
 • Bộ TriCaster 410 Advanced và Bộ 3Play 425Bộ TriCaster 410 Advanced và Bộ 3Play 425
  TriCaster 410 Advanced là bộ hệ thống sản xuất video đa mục đích có quy mô nhỏ hơn cho các giá đỡ và thiết bị di động. Từ các chương trình trực tiếp và các chương trình có yêu cầu cao đều có thể được đáp ứng và màn hình thứ hai có thể tạo ra các sản phẩm đa nền tảng để mở ra nhiều cơ hội doanh thu hơn và mở rộng thương hiệu của bạn.
  Bộ TriCaster 410 Advanced của chúng tôi chưa bao gồm phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng)
   
 • Bộ Triscater 410 Advanced và Bộ 3Play 440Bộ Triscater 410 Advanced và Bộ 3Play 440
  TriCaster 410 Advanced là bộ hệ thống sản xuất video đa mục đích có quy mô nhỏ hơn cho các giá đỡ và thiết bị di động. Từ các chương trình trực tiếp và các chương trình có yêu cầu cao đều có thể được đáp ứng và màn hình thứ hai có thể tạo ra các sản phẩm đa nền tảng để mở ra nhiều cơ hội doanh thu hơn và mở rộng thương hiệu của bạn.
  Bộ TriCaster 410 Advanced của chúng tôi chưa bao gồm phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng)
   
 • Bộ TriCaster 460 Advanced và Bộ 3Play 440Bộ TriCaster 460 Advanced và Bộ 3Play 440
  TriCaster 460 Advanced là bộ hệ thống sản xuất video đa mục đích có quy mô nhỏ hơn cho các giá đỡ và thiết bị di động. Từ các chương trình trực tiếp và các chương trình có yêu cầu cao đều có thể được đáp ứng và màn hình thứ hai có thể tạo ra các sản phẩm đa nền tảng để mở ra nhiều cơ hội doanh thu hơn và mở rộng thương hiệu của bạn.
  Bộ TriCaster 460 Advanced của chúng tôi chưa bao gồm phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng)
 • Bộ TriCaster 460 advanced và Bộ 3Play 4800Bộ TriCaster 460 advanced và Bộ 3Play 4800
  TriCaster 460 Advanced là bộ hệ thống sản xuất video đa mục đích có quy mô nhỏ hơn cho các giá đỡ và thiết bị di động. Từ các chương trình trực tiếp và các chương trình có yêu cầu cao đều có thể được đáp ứng và màn hình thứ hai có thể tạo ra các sản phẩm đa nền tảng để mở ra nhiều cơ hội doanh thu hơn và mở rộng thương hiệu của bạn.
  Bộ TriCaster 460 Advanced của chúng tôi chưa bao gồm phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của người dùng)
 • Bộ TriCaster 8000 Advanced và Bộ 3Play4800Bộ TriCaster 8000 Advanced và Bộ 3Play4800
  TriCaster 8000 Advanced là một hệ thống video trực tiếp được trang bị để xử lý những việc như cho chương trình trực tiếp lớn, chương trình web cực kỳ tinh vi và nội dung có thương hiệu để phân phối kênh chéo và trải nghiệm nhiều màn hình. 
 • Talkshow-100MSTalkshow-100MS
  Với bộ khả năng sản xuất tích hợp toàn diện nhất có sẵn trong bất kỳ hệ thống gọi video đơn gọi Skype TX nào, TalkShow VS 100 cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các cuộc phỏng vấn video trước, trong và sau chương trình.

  Talkshow-100MS

  Liên hệ

Chat Facebook