So sánh sản phẩm
#

B+W F-Pro Haze E

 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 95Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 95
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 95mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 95

  Liên hệ

  2.490.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 86Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 86
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 86 mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 86

  Liên hệ

  1.800.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58
  •  - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 58mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước..

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58

  Liên hệ

  940.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58
  •  - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 58mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước..

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 58

  Liên hệ

  940.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 62Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 62
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 62mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 62

  Liên hệ

  970.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 82Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 82
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 82mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 82

  Liên hệ

  1.670.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 77Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 77
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 77mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 77

  Liên hệ

  1.250.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 72Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 72
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 72mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

  Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 72

  Liên hệ

  1.180.000 đ

  - 100%
 • Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 67Kính lọc B+W F-Pro 010 UV-Haze E 67
  • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh
  • - Chống phản xạ tốt
  • - Lý tưởng cho chụp phong cảnh
  • - Lớp phủ bề mặt Single Coating
  • - Kính thuỷ tinh chất lượng cao
  • - Vòng khung kính bằng đồng thau bền chắc
  • - Đường kính Filter 49mm
  • - Bảo vệ thấu kính ngoài cùng của ống kính máy ảnh khỏi bụi, cát, nước...

Chat Facebook